"SOFTWARE ESCROW" VIA DE SOFTWARE BORG STICHTING

2Jours heeft de broncodes van haar software bij de IT-notaris (www.it-notaris.nl) gedeponeerd en laten certificeren door Software Borg (www.softwareborg.nl). Dit certificaat hebben wij in ontvangst mogen nemen van de IT-notaris, nadat de software 2Jours is opgenomen in het Software Borg Systeem.

Waarom deelnemen?

Opname in dit systeem is alleen mogelijk indien de software voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. Licentienemers van 2Jours kunnen deelnemen aan het Software Borg Systeem waarmee het recht verkregen wordt om de broncode van het bij de licentienemer in gebruik zijnde softwarepakket te ontvangen wanneer 2Jours onder bepaalde omstandigheden de broncode niet meer kan onderhouden/ontwikkelen.

Software Borg kan op grond van de overeenkomst rechtsgeldig diensten verlenen aan de gebruikers van de gedeponeerde software. Hebt u een licentie van 2Jours en heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met ons door te bellen naar 0570-538135 of stuur een e-mail naar info@2jours.nl.

Demo aanvragen