Meer-/Minderwerk

Wanneer u met een project bezig bent komt het regelmatig voor dat uw opdrachtgever extra wensen heeft of dat er onvoorziene werkzaamheden naar voren komen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat er tijdens het project werkzaamheden vervallen. Maak voor een meer- of minderwerk een nieuwe begroting en voeg deze toe als meer- of minderwerk.

Overzichtelijk in beeld gebracht

Meerwerk gaat meestal over extra bouwdelen (dakkapel, vloerverwarming), een betere kwaliteit (duurdere badkamer), of aanpassingen op de standaardindeling (extra wanden op zolder).

Wanneer u de projectbewaking aanmaakt wordt het werk met alle bijbehorende kostensoorten aangemaakt. Bij het toevoegen van een meer-/minderwerk wordt deze aan het overzicht van de werken toegevoegd.

Naast het toevoegen van extra gemaakte begrotingen is het natuurlijk ook mogelijk om de extra werken in regie uit te voeren.

Demo aanvragen