Prijs- en normenbestand

Alle gegevens/data waarmee u gaat werken, zoals prijzen, staan overzichtelijk bij elkaar in het Prijs- en normenbestand zodat u daar een duidelijk overzicht heeft en eventuele aanpassingen kunt doen. Het bestaat uit een moederbegroting, materiaalbestand, onderaannemersbestand en tekstbestand.

Al uw prijzen en normen op één centrale plek

Elk bestand is opgebouwd uit hoofd- en subgroepen. Aan elke subgroep kunnen regels worden toegevoegd met prijzen en normen. In de calculatie kunnen regels gebruikt worden uit het prijs- en normenbestand.

De prijzen en normen zijn marktconforme prijzen en komen voort uit de ervaring die we hebben opgedaan met ons calculatiebureau.

Het prijs- en normenbestand wordt geleverd met meer dan 10.000 regels en kan naar eigen inzicht worden uitgebreid of worden aangepast. Deze functie is niet beschikbaar in de CB-versie van Medium en PRO.

MOEDERBEGROTING

In de moederbegroting kunnen regels uit de andere bestanden worden overgehaald, welke op de groep van toepassing zijn. Gipsbeton kan bijvoorbeeld op de begane grond en op de 1e verdieping worden gebruikt. U plaatst dit materiaal dan in beide groepen. Het onderhouden van het gipsbeton doet u in het materiaalbestand. Wanneer u daar een wijziging maakt, worden deze ook direct doorgevoerd in de betreffende groepen in de moederbegroting.

In de moederbegroting is het ook mogelijk om selectieregels / keuzeregels te maken. Indien u gipsbeton wilt gebruiken, kunt u een regel aanmaken met opties van b.v. de afmetingen. U kunt de keuzeopties zelf kiezen/overhalen vanuit het materiaalbestand of onderaannemersbestand.

MATERIAALBESTAND

In het materiaalbestand kunt u niet alleen prijzen en normen opgeven voor materiaal, maar ook aangeven bij welke leverancier het materiaal besteld kan worden. Dat is handig indien u materiaallijsten uittrekt of gaat bestellen. Dan wordt direct de naam van de leverancier overgenomen.

Het is ook mogelijk om materialen samen te stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld bij gipsbeton direct het bevestiging/ankermateriaal, de norm van het verlijmen en benodigde lijmmortel in één keer meenemen. Een samengesteld materiaal kan ook regels bevatten uit het onderaannemers bestand en vice versa.

ONDERAANNEMERSBESTAND

In het onderaannemersbestand geeft u de prijzen en normen op voor uw onderaannemers. Het is ook mogelijk om een stelpost op te slaan voor het werk van de onderaannemer. Net zoals bij het materiaalbestand is het ook mogelijk om samengestelde regels te maken in het onderaannemersbestand.

TEKSTBESTAND

In het tekstbestand kunt u teksten toevoegen die u vaak gebruikt. Het is handig om deze teksten in het tekstbestand toe te voegen, zodat u deze niet telkens hoeft in te typen.

 

Beschikbaarheid: Lite, Medium en PRO

Demo aanvragen